Rioolheffing

Rioolheffing

11 dec 2015

Rioolheffing is een belasting voor woningen en niet-woningen.

Rioolheffing kan worden geheven voor zowel de traditionele rioleringstaken (smalle rioolheffing) als ook voor de gemeentelijke zorgplicht voor hemel- en grondwater (brede rioolheffing).

De rioolheffing bestaat uit twee soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De gemeente bepaalt of de rioolheffing van de eigenaar en/of de gebruiker geheven wordt.


Overzicht Lokale Belastingen

11 dec 2015

Elke gemeente heeft haar eigen belastingsoorten met bijbehorende bepalingen en tarieven. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of uw pand een woning of een niet-woning is.Ook als u niet in een deelnemende gemeente woont of uw bedrijf is er niet gevestigd, is het mogelijk dat u een aanslagbiljet krijgt van SVHW. SVHW verzorgt namelijk ook de waterschapsbelastingen voor waterschap Hollandse Delta.

Hieronder vindt u een overzicht van alle belastingen die SVHW int. Kijk op uw aanslagbiljet welke belastingen voor u van toepassing zijn.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten