Vergaderingen Algemeen Bestuur

Agenda – Algemeen Bestuur van 11 november 2020

05 nov 2020

Agenda voor de op woensdag 11 november 2020, om 14.00 uur, te houden digitale vergadering van het
Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW,  Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 1 juli 2020 (A.B. 20/53)

3. Verslag van besloten deel van de vergadering van het Algemeen Bestuur 1 juli 2020

4. Actielijst Algemeen Bestuur (A.B. 20/55)

5. Inkomende en uitgaande stukken
a. Brief Vereniging Werken voor Waterschappen (VWvW) Arbeidsvoorwaarden 2021 en verder (A.B. 20/56)

6. Mededelingen
a.  Memo stand van zaken (A.B. 20/57)
b.  Aankondiging begrotingswijziging 2021 (A.B. 20/58)

7. Bezwaren
a. Oplegnotitie afhandeling bezwaren (A.B. 20/59)
b. Rapportage status bezwaren per 26 oktober 2020 met daarin een nadere detaillering van de overall cijfer in de oplegnotitie (A.B. 20/60);
c. Overzicht WOZ bezwaren per 26 oktober 2020 met daarin per gemeentelijke deelnemer het overzicht van de WOZ-bezwaren (A.B. 20/61);
d. Overzicht overige bezwaren 2020 per 26 oktober 2020 met daarin per deelnemer het overzicht van de  overige bezwaren (A.B. 20/62).

8. Najaarsnota 2020
a. Oplegnotitie najaarsnota 2020 (A.B. 20/63)
b. Najaarsnota 2020 (A.B. 20/64)

9. Controleprotocol 2021-2024
a. Oplegnotitie controleprotocol (A.B. 20/65)
b. Controleprotocol 2021-2024 (A.B. 20/66)

10. Vergaderschema SVHW 2021 (A.B. 20/67)

11. Rondvraag en sluiting

Wilt u de vergadering bijwonen?
Gebruik dan deze videolink: https://global.gotomeeting.com/join/416852053

 


Agenda – Algemeen Bestuur van 1 juli 2020

25 jun 2020

Agenda voor de op woensdag 1 juli 2020, om 14.00 uur, te houden vergadering van de Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW,  Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 5 februari 2019 (A.B. 20/26)

3. Verslag over de afspraken met het Algemeen Bestuur d.d. 15 april 2020 incl het overzicht van de vragen en antwoorden over de Begroting 2021 i.v.m. de corona maatregelen (A.B. 20/27 en A.B. 20/28 )

4. Actielijst Algemeen Bestuur (A.B. 20/29)

5. Inkomende en uitgaande stukken
a. Begrotingscirculaire Provincie ZHZ (A.B. 20/30 )

6. Mededelingen

7. Bezwaren (A.B. 20/31)
Wordt tijdens de vergadering verstrekt

8. Jaarrekening 2019
a. Oplegnotitie Jaarrekening 2019 (A.B. 20/32)
b. Gewaarmerkte jaarrekening 2019 (A.B. 20/33)
c. Aanbiedingsbrief bij controleverklaring 2019 SVHW (AA.B. 20/34 )
d. Controleverklaring 2019 SVHW (A.B. 20/35 )
e. Accountantsverslag 2019 (A.B. 20/36)
f. AB besluit jaarrekening 2019 (A.B. 20/37)

9. Begroting 2021
a. Oplegnotitie Begroting 2021 (A.B. 20/38 )
b. Begroting 2021 (A.B. 20/39)
c. Zienswijze Begroting 2021 (A.B. 20/40 )
d. AB beluit Begroting 2021 (A.B. 20/41 )

10. Voorjaarsnota 2020
a. Oplegnotitie voorjaarsnota 2020 (A.B. 20/42 )
b. Voorjaarsnota 2020 (A.B. 20/43)

11. Uittreding Ombudscommissie Hoeksche Waard
a. Oplegnotitie uittreding Ombudsommissie Hoeksche Waard (A.B. 20/44 )
b. Verslag bestuurlijk overleg SVHW en Gemeente Hoeksche Waard (A.B. 20/45)
c. Brief Ombudscommissie aan Gemeente Hoeksche Waard (A.B. 20/46)
d. Collegevoorstel gemeente Hoeksche Waard (A.B. 20/47)
e. AB besluit uittreding ombudscommissie Hoeksche Waard (A.B. 20/48)

12. Toetreden Nationale Ombudsman (decentrale Overheid)
a. Oplegnotitie aansluiten bij Nationale Ombudsman (A.B. 20/49)
b. AB Besluit aansluiten bij Nationale Ombudsman (A.B. 20/50)

13. Klachtenanalyse 2019
a. Notitie klachtenanalyse 2019 (A.B. 20/51)

14. Rondvraag en sluiting


Vergaderingen Algemeen Bestuur

18 nov 2015

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2020

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2019

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2018

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2017

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2016

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2015


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten