Vergaderingen Algemeen Bestuur

Agenda – Algemeen Bestuur van 1 juli 2020

25 jun 2020

Agenda voor de op woensdag 1 juli 2020, om 14.00 uur, te houden vergadering van de Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW,  Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 5 februari 2019 (A.B. 20/26)

3. Verslag over de afspraken met het Algemeen Bestuur d.d. 15 april 2020 incl het overzicht van de vragen en antwoorden over de Begroting 2021 i.v.m. de corona maatregelen (A.B. 20/27 en A.B. 20/28 )

4. Actielijst Algemeen Bestuur (A.B. 20/29)

5. Inkomende en uitgaande stukken
a. Begrotingscirculaire Provincie ZHZ (A.B. 20/30 )

6. Mededelingen

7. Bezwaren (A.B. 20/31)
Wordt tijdens de vergadering verstrekt

8. Jaarrekening 2019
a. Oplegnotitie Jaarrekening 2019 (A.B. 20/32)
b. Gewaarmerkte jaarrekening 2019 (A.B. 20/33)
c. Aanbiedingsbrief bij controleverklaring 2019 SVHW (AA.B. 20/34 )
d. Controleverklaring 2019 SVHW (A.B. 20/35 )
e. Accountantsverslag 2019 (A.B. 20/36)
f. AB besluit jaarrekening 2019 (A.B. 20/37)

9. Begroting 2021
a. Oplegnotitie Begroting 2021 (A.B. 20/38 )
b. Begroting 2021 (A.B. 20/39)
c. Zienswijze Begroting 2021 (A.B. 20/40 )
d. AB beluit Begroting 2021 (A.B. 20/41 )

10. Voorjaarsnota 2020
a. Oplegnotitie voorjaarsnota 2020 (A.B. 20/42 )
b. Voorjaarsnota 2020 (A.B. 20/43)

11. Uittreding Ombudscommissie Hoeksche Waard
a. Oplegnotitie uittreding Ombudsommissie Hoeksche Waard (A.B. 20/44 )
b. Verslag bestuurlijk overleg SVHW en Gemeente Hoeksche Waard (A.B. 20/45)
c. Brief Ombudscommissie aan Gemeente Hoeksche Waard (A.B. 20/46)
d. Collegevoorstel gemeente Hoeksche Waard (A.B. 20/47)
e. AB besluit uittreding ombudscommissie Hoeksche Waard (A.B. 20/48)

12. Toetreden Nationale Ombudsman (decentrale Overheid)
a. Oplegnotitie aansluiten bij Nationale Ombudsman (A.B. 20/49)
b. AB Besluit aansluiten bij Nationale Ombudsman (A.B. 20/50)

13. Klachtenanalyse 2019
a. Notitie klachtenanalyse 2019 (A.B. 20/51)

14. Rondvraag en sluiting


Vergaderingen Algemeen Bestuur

18 nov 2015

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2020

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2019

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2018

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2017

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2016

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2015


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten