Verkoop van uw woning

Verhuizing

18 dec 2015

Als u gaat verhuizen, geeft u dat door aan uw gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing vervolgens aan ons door. Mogelijk wordt u belastingaanslag verminderd. U ontvangt dan een brief van SVHW, met uitleg over wat er gebeurt met uw aanslag. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Verhuizen bedrijven

Als uw bedrijf verhuist, geeft u uw verhuizing door aan de Kamer van Koophandel (KvK). Stuur vervolgens een kopie van het uittreksel van KvK naar SVHW.

Gemeentelijke belastingen

Voor verschillende gemeentelijke belastingen ontvangt u automatisch vermindering.

In enkele gevallen verhuist de aanslag met u mee, bijvoorbeeld als u binnen uw gemeente verhuist en de samenstelling van uw huishouden niet verandert. U betaalt de aanslag dan volledig. Het eerstvolgende jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

Waterschapsbelastingen voor woonruimten

Verhuist u buiten het gebied van waterschap Hollandse Delta?
Dan krijgt u alleen vermindering voor de zuiveringsheffing. Voor de watersysteemheffing en de wegenheffing is de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend. Hierdoor is er geen vermindering mogelijk.

Verhuist u binnen het gebied van waterschap Hollandse Delta?
Dan heeft dit geen gevolgen voor de waterschapsbelastingen voor woonruimten. De aanslag verhuist met u mee: u betaalt de aanslag dan volledig. Het eerstvolgende jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

Verkoop van uw woning

Bij de verkoop van een woning vermindert SVHW de belastingen voor eigenaren niet (onroerende zaakbelasting eigenaren en watersysteemheffing gebouwd). Vaak verrekent de notaris deze belastingen met de nieuwe eigenaren. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten