Wegenheffing

Wegenheffing

11 dec 2015

U betaalt wegenheffing aan waterschap Hollandse Delta voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen). Het waterschap strooit in de winter, maait de bermen, asfalteert wegen en fietspaden en legt drempels en rotondes aan.

De wegenheffing geldt voor vier groepen belastingplichtigen:

Het waterschap Hollandse Delta heeft geen wegentaak op het Eiland van Dordrecht en de buitendijkse gebieden op de Maasvlakte, in de Europoort en de Botlek. Eigenaren en gebruikers betalen daar geen wegenheffing aan het waterschap.


Overzicht Lokale Belastingen

11 dec 2015

Elke gemeente heeft haar eigen belastingsoorten met bijbehorende bepalingen en tarieven. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of uw pand een woning of een niet-woning is.Ook als u niet in een deelnemende gemeente woont of uw bedrijf is er niet gevestigd, is het mogelijk dat u een aanslagbiljet krijgt van SVHW. SVHW verzorgt namelijk ook de waterschapsbelastingen voor waterschap Hollandse Delta.

Hieronder vindt u een overzicht van alle belastingen die SVHW int. Kijk op uw aanslagbiljet welke belastingen voor u van toepassing zijn.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten