WOZ beschikking

WOZ en uitvoering

18 dec 2015

SVHW verzorgt voor deelnemende gemeenten het heffen en innen van lokale belastingen. Ook bepaalt SVHW de WOZ-waarde van alle onroerende zaken in deze gemeenten. U ontvangt als belastingplichtige een WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking staat vermeld op het aanslagbiljet.

WOZ-beschikking

Woningeigenaren, eigenaren- en gebruikers van niet-woningen (winkels, bedrijfsruimten, scholen, ziekenhuizen enzovoort) krijgen elk jaar een WOZ-beschikking. Dit is de officiële bekendmaking van de WOZ-waarde. In het bijbehorende taxatieverslag ziet u hoe de WOZ-waarde is bepaald. Woningen en bedrijfspanden in aanbouw krijgen ook een WOZ-waarde en worden beschikt. SVHW stelt de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast. Een WOZ-beschikking is dan ook één jaar geldig.

Uitvoering

Voor de waardebepaling heeft SVHW veel informatie over een pand: metingen en verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, 360-graden foto’s en al eerder door SVHW vastgelegde gegevens (bijvoorbeeld de inhoud van een pand). SVHW vult deze informatie aan met gegevens over veranderingen in de afgelopen periode, zoals een verbouwing. Bij de waardering houdt SVHW geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek, de verhuurder of erfpacht.

Voor de uitvoering van de Wet WOZ heeft SVHW een aantal verantwoordelijkheden en taken, zoals:

  • de WOZ-administratie bijhouden (objectkenmerken)
  • marktgegevens van de deelnemende gemeenten verzamelen, analyseren en registreren
  • alle veranderingen aan woningen en andere gebouwen registreren
  • woningen en niet-woningen in de deelnemende gemeenten taxeren
  • WOZ-beschikkingen versturen
  • bezwaren en beroepen tegen de WOZ-waarde afhandelen
  • informatie leveren aan de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Waardepeildatum

SVHW stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2020 heeft dus 1 januari 2019 als waardepeildatum.

Toestandsdatum

Het kan zijn dat er tussen de waardepeildatum en het begin van bijbehorend belastingjaar wijzigingen zijn geweest aan de onroerende zaak, zoals bouw, verbouw, wijziging van bestemming of sloop. SVHW stelt in deze situatie de waarde vast naar de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt aan het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. We spreken dan van de toestandsdatum in plaats van de waardepeildatum.

Toezicht

De Waarderingskamer controleert SVHW op de kwaliteit van de uitvoering van de WOZ.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten