WOZ waarde

Een juiste WOZ-waarde voor iedereen belangrijk

08 dec 2020

Ieder jaar ontvangt u een aanslagbiljet lokale belastingen. SVHW heft en int deze lokale belastingennamens verschillende gemeenten en waterschap Hollandse Delta. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor de gemeenten ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Lees meer…


WOZ

18 dec 2015

De Wet WOZ zorgt ervoor dat bij de belangrijkste belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde. SVHW gebruikt de WOZ-waarde voor de belastingheffing van onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), erf- en schenkbelasting en vennootschapsbelasting.

Belang

Alleen wanneer u belasting betaalt over een bepaalde onroerende zaak heeft u belang bij het weten van de WOZ-waarde en het inzien van het taxatieverslag. Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen hebben daarnaast een ‘gerechtvaardigd belang’ bij het weten van de WOZ-waarde van een aantal vergelijkbare objecten. Op deze manier kunnen zij nagaan of de WOZ-waarde van hun onroerende zaak juist is vastgesteld. SVHW verstrekt echter geen taxatieverslag van dergelijke vergelijkingsobjecten.

Meer informatie over WOZ

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten