Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

11 dec 2015

U betaalt zuiveringsheffing aan waterschap Hollandse Delta voor het transport en de zuivering van afvalwater, als u afvalwater afvoert op het riool of op een zuiveringtechnisch werk (installatie voor het zuiveren van stedelijk afvalwater).

Berekening zuiveringsheffing bedrijfsruimten

SVHW berekent de zuiveringsheffing bedrijfsruimten op basis van de hoeveelheid en mate van vervuiling van het afvalwater. Afhankelijk daarvan betaalt u één, drie, vijf of meer vervuilingseenheden. Het aantal vervuilingseenheden maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

Voor bijna alle bedrijven berekent SVHW de vervuilingswaarde met behulp van de tabel afvalwater coëfficiënten. Voor de overige bedrijven meet en bemonstert waterschap Hollandse Delta het afvalwater om de hoeveelheid en mate van vervuiling te bepalen.

Voor bedrijven met huishoudelijk afvalwater, zoals winkels en kantoren, gelden de volgende regels:

  • tot en met 43 m3 ingenomen water per jaar:                      1 vervuilingseenheid;
  • van 44 m3 tot en met 217 m3 ingenomen water per jaar:   3 vervuilingseenheden;
  • vanaf 218 m3 ingenomen water per jaar:                           5 of meer vervuilingseenheden. Rekenvoorbeeld.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten