Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wilt u kwijtschelding aanvragen met het (digitale) kwijtscheldingsformulier?

Dan heeft SVHW de volgende gegevens nodig (als deze op u slaan):

 • overzicht(en) van uw inkomsten (loon, uitkering, alimentatie of studiefinanciering);
 • de bedragen op alle bank- en spaarrekeningen;
 • het bedrag dat u betaalt voor uw zorgverzekering;
 • de bedragen die u ontvangt aan huur- en zorgtoeslag;
 • hoogte van uw huur en servicekosten;
 • jaaroverzicht van uw hypotheek;
 • het maandelijkse bedrag dat u betaalt aan hypotheek;
 • het bedrag van de voorlopige teruggave voor aftrek van de hypotheekrente;
 • het bedrag van de voorlopige teruggave van de Belastingdienst;
 • het bedrag dat u betaalt aan alimentatie (van kinderen en partner);
 • het bedrag dat u maandelijks terugbetaalt aan de Belastingdienst.