Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

De WOZ-waarde van mijn woning/bedrijf is verlaagd. Waarom is dat niet zichtbaar op de aanslag van waterschap Hollandse Delta?

Dit komt doordat uw gemeente niet is aangesloten bij SVHW, maar wel in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta ligt. Uw gemeente geeft de verlaagde WOZ-waarde van uw woning/bedrijf later in het jaar door aan SVHW.