Ga direct naar content
Meebouwen aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Heeft een wijziging van het aantal personen dat op een adres woont invloed op de afvalstoffenheffing?

Het aantal bewoners op 1 januari bepaalt welk tarief u betaalt.