Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Heeft een wijziging van het aantal personen dat op een adres woont invloed op de afvalstoffenheffing?

Het aantal bewoners op 1 januari bepaalt welk tarief u betaalt.