Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hoe kan het dat er meerdere ledigingen/stortingen staan geregistreerd op dezelfde dag?

Dit komt voor als er ledigingen/stortingen plaatsvinden in een periode dat er (nog) niemand op het adres staat ingeschreven. Deze ledigingen/stortingen worden dan aan één datum gekoppeld. Meestal is dit de datum dat u zich heeft laten inschijven/uitschrijven op het adres.