Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hoe kan ik mijn ledigingen/stortingen nakijken?

Woont u in een gemeente waar betaald wordt per aanbieding van afval (gedifferentieerd tarief), dan kunt u in Mijn SVHW alle ledigingen/stortingen raadplegen. Ga via ‘Mijn SVHW’ naar “Mijn Aanslagen” en kijk bij “Mijn restafvalteller”. U vindt hier maandelijks een overzicht (voor Albrandswaard wekelijks).