Ga direct naar content
Pas op voor valse e-mail berichten!
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hoe wordt de aanslag gebouwd berekend?

De aanslagen watersysteemheffing gebouwd worden opgelegd naar de waarde die het waterschap door de taakuitoefening beschermt. Dat is, volgens de Waterschapswet, de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De WOZ-waarde maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

Voorbeeld: onroerende zaak met een WOZ-waarde € 200.000,00

  • gebouwd binnendijks € 200.000,00 x 0,0421 % = € 84,20.
  • gebouwd buitendijks (25%) € 200.000,00 x 0,0105 % = € 21,05