Ga direct naar content
Pas op voor valse e-mail berichten!
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hoe wordt de aanslag ongebouwd berekend?

De aanslagen watersysteemheffing ongebouwd worden opgelegd naar de oppervlakte die het waterschap door de taakuitoefening beschermt. Dat is, volgens de Waterschapswet, het aantal hectare van de onroerende zaak. Het aantal hectare maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

Voorbeeld: ongebouwde onroerende zaak met een oppervlakte van 1,5 hectare (15.000 m2)

  • ongebouwd binnendijks 1,5 ha. x € 95,31 = € 142,97
  • ongebouwd buitendijks (25%) 1,5 ha. x € 23,83 = € 35,74

Voor verharde openbare wegen geldt een apart tarief. Tariefdifferentiatie is voor de waterschappen een mogelijkheid om rekening te houden met het feit dat het belang bij het watersysteembeheer voor bepaalde onroerende zaken duidelijk afwijkend kan zijn dan dat van andere onroerende zaken.