Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik ben geen gebruiker meer, moet ik dan toch de hele aanslag betalen?

De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Stopt het gebruik na 1 januari? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Neemt u in de loop van het jaar een roerende niet-woning in gebruik? Dan krijgt u pas vanaf het volgende jaar een aanslag RZB.