Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik ben geen gebruiker meer, moet ik dan toch de hele aanslag betalen?

De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Stopt het gebruik na 1 januari? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Neemt u in de loop van het jaar een niet-woning in gebruik? Dan krijgt u pas vanaf het volgende jaar een aanslag OZB.