Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik ben gestopt met mijn bedrijf. Waarom krijg ik nog een aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten?

Bedrijfsbeëindiging krijgt SVHW niet automatisch door van de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt via de website bezwaar maken:

  • Bedrijven loggen in bij Mijn SVHW via Bedrijven en organisaties met eHerkenning;
  • Natuurlijk personen loggen in bij Mijn SVHW via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven:
het object is niet meer in gebruik.

Bijlagen:
Voeg bij uw bezwaar een kopie van de uitschrijving KvK of einde huurcontract/eindnota water-/energieleverancier.