Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik doe mijn afval in de container van mijn bedrijf. Moet ik dan toch afvalstoffenheffing betalen?

Ja, omdat de gemeente inzamelplicht heeft voor huishoudelijk afval komt de inzameldienst langs alle percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan.