Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik doe mijn bedrijfsafval in de container van mijn woning, moet ik dan toch reinigingsrecht betalen?

Ook als u het bedrijfsafval aanbiedt in de container van uw woning in deze gemeente, is er sprake van inzamelen van bedrijfsafval. Voor deze dienst brengt de gemeente reinigingsrechten in rekening.