Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik heb geen bedrijf moet ik toch BIZ-bijdrage betalen?

U betaalt een BIZ-bijdrage als u eigenaar en/of gebruiker bent van een niet-woning binnen het gebied van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het is niet noodzakelijk dat het een bedrijfspand is. Alle panden binnen het gebied van de bedrijveninvesteringszone, die geen woning zijn, krijgen een aanslag.