Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik heb in het begin van het jaar al een aanslag van het waterschap ontvangen, waarom ontvang ik er in mei nog één?

In februari ontvangt u de gebruikersbelastingen en in mei de eigenarenbelastingen van waterschap Hollandse Delta. Dit komt doordat uw gemeente niet is aangesloten bij SVHW. Uw gemeente geeft de WOZ-waarde van uw woning/bedrijf pas later in het jaar door aan SVHW. Deze WOZ-waarde is namelijk nodig om de eigenarenbelastingen van waterschap Hollandse Delta vast te stellen.