Ga direct naar content
Meebouwen aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik heb kwijtschelding aangevraagd. Krijg ik uitstel van betaling?

U hoeft de aanslag(en) nog niet te betalen. U kunt hiermee wachten tot u onze beslissing heeft ontvangen. Wij verwachten u binnen zes weken een antwoord te geven. Betaalt u in delen via automatische incasso? Dan loopt de maandelijkse incasso van het te betalen bedrag van uw aanslag door.