Ga direct naar content
Aanslag lokale belastingen in uw (digitale) brievenbus
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Ik heb kwijtschelding aangevraagd. Krijg ik uitstel van betaling?

U hoeft de aanslag(en) nog niet te betalen. U kunt hiermee wachten tot u onze beslissing heeft ontvangen. Wij verwachten u binnen zes weken een antwoord te geven. Betaalt u in delen via automatische incasso? Dan loopt de maandelijkse incasso van het te betalen bedrag van uw aanslag door.