Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik heb kwijtschelding aangevraagd. Krijg ik uitstel van betaling?

U hoeft de aanslag(en) nog niet te betalen. U kunt hiermee wachten tot u onze beslissing heeft ontvangen. Wij verwachten u binnen 10 weken een antwoord te geven. Betaalt u in delen via automatische incasso? Dan loopt de maandelijkse incasso van het te betalen bedrag van uw aanslag door.