Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik heb mijn onroerende zaak verkocht, moet ik dan toch de hele aanslag betalen?

De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw onroerende zaak na 1 januari? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Koopt u in de loop van het jaar een onroerende zaak? Dan krijgt u pas vanaf het volgende jaar een aanslag OZB. Bij de overdracht worden de lasten vaak tijdsevenredig verrekend door de notaris. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.