Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik heb WOZ-bezwaar gemaakt voor een (niet-) woning in een gemeente die bij SVHW is aangesloten. Moet ik apart bezwaar maken tegen de waterschapsbelastingen?

Nee, u hoeft geen bezwaar te maken tegen watersysteemheffing en wegenheffing gebouwd voor dezelfde woning/hetzelfde bedrijf. Wanneer de WOZ-waarde wijzigt, dan past SVHW uw aanslag aan. U krijgt daar een schriftelijke bevestiging van.