Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik wil post van SVHW op een ander adres ontvangen, kan dat? (particulier)

Alleen als u geen woonadres heeft of als u in een instelling verblijft, kunt u zich door uw gemeente laten inschrijven op een briefadres (postadres). Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. SVHW krijgt hiervan automatisch bericht.

Wilt u het postadres na een overlijden aanpassen? Dan kunt u dit doorgeven via svhw.nl/contact. Ga naar ‘overlijden’.