Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

In welke wet- en regelgeving staat meer over de zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing?

De wettelijke grondslag voor zuiveringsheffing is vastgelegd in de Waterschapswet. De wettelijke grondslag voor de verontreinigingsheffing is vastgelegd in de Waterwet.

Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009

Tabelbedrijven
Voor deze bedrijven wordt de vervuilingswaarde bepaald aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Alle bedrijven worden afhankelijk van de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bepaalde klasse.