Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Is het reservefonds Vereniging van Eigenaren (VvE) onderdeel van de WOZ-waarde?

Bij appartementen kijkt SVHW naar de verkoopprijs om de WOZ-waarde te bepalen. SVHW controleert dit door de koopakte van verkochte appartementen op te vragen bij het Kadaster. SVHW trekt het deel van het reservefonds van de VvE af van de verkoopprijs. Het nieuwe bedrag gebruikt SVHW om de waarde te bepalen. De reserve van de VvE is dus geen deel van de WOZ-waarde.