Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Is het voor de watersysteemheffing gebruiker belangrijk uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

Nee, u betaalt een vast bedrag per woonruimte. Deze aanslag wordt dus niet aangepast als u alleen komt te wonen.