Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Is het voor de wegenheffing gebruiker van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

Nee, u betaalt een vast bedrag per woonruimte. Deze aanslag wordt dus niet aangepast als u alleen komt te wonen.