Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Kan ik bij de forensenbelasting bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

U kunt bezwaar maken als u de woning na 1 januari van het belastingjaar heeft gekocht en geen WOZ beschikking heeft ontvangen.

Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was van de woning heeft u een beschikking ontvangen met de WOZ waarde. Hiertegen heeft u bezwaar kunnen maken binnen de gestelde termijn. Na deze termijn is de waarde onherroepelijk vast komen te staan. Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de WOZ waarde op de aanslag forensenbelasting.