Ga direct naar content
Werk je mee aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Kan ik het jaarlijks grafonderhoudsrecht in één keer afkopen?

Het jaarlijks grafonderhoudsrecht kan in één keer worden afgekocht tot het einde van de looptijd van het graf. Dit kunt u regelen bij de gemeente waar het graf gelegen is.