Ga direct naar content
Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers en ZZP-ers
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Kan ik het jaarlijks grafonderhoudsrecht in één keer afkopen?

Het jaarlijks grafonderhoudsrecht kan in één keer worden afgekocht tot het einde van de looptijd van het graf. Dit kunt u regelen bij de gemeente waar het graf gelegen is.