Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Kan ik het laten plaatsen of ophalen van de extra container bij SVHW doorgeven?

Nee het ophalen of plaatsen van een extra container moet u bij de afvalinzamelaar of uw gemeente regelen. Bij SVHW kunt u terecht met vragen over uw aanslag.