Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Kan ik vermindering krijgen van mijn aanslag als ik extra afval heb door een medische aandoening?

Woont u in een gemeente waar betaald wordt per aanbieding van afval (gedifferentieerd tarief -Diftar) en heeft u te maken met medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kunt u gebruik maken van vermindering afvalstoffenheffing bij medisch Afval. Hiermee voorkomt u een hogere aanslag afvalstoffenheffing. Kijk hier voor meer informatie.