Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Kan ik zelf controleren of de WOZ-waarde is aangepast?

Op wozwaardeloket.nl kunt u controleren of SVHW de juiste WOZ-waarde heeft klaargezet. Is de termijn om in beroep te gaan voorbij en is de gewijzigde WOZ-waarde niet zichtbaar op het WOZ-waardeloket? Neemt u dan contact op met SVHW.