Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Krijg ik automatisch ieder jaar kwijtschelding?

Na uw schriftelijke toestemming, toetst SVHW bij het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere organisaties binnen de overheid. <a href="https://www.svhw.nl/begrippenlijst/inlichtingenbureau/" target="_blank" class="externalLink"><span>Lees meer</span></a>">inlichtingenbureau of u wel of geen automatische kwijtschelding krijgt.
Als u automatische kwijtschelding krijgt, dan staat dit op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen. Krijgt u geen automatische kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.