Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Krijg ik automatisch ieder jaar kwijtschelding?

Na uw schriftelijke toestemming, toetst SVHW of u wel of geen automatische kwijtschelding krijgt.
Als u automatische kwijtschelding krijgt, dan staat dit op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen. Krijgt u geen automatische kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.