Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Krijg ik automatisch ieder jaar kwijtschelding?

Na uw schriftelijke toestemming, toetst SVHW bij het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere organisaties binnen de overheid. <a href="https://www.svhw.nl/begrippenlijst/inlichtingenbureau/" target="_blank" class="externalLink"><span>Lees meer</span></a>">inlichtingenbureau of u wel of geen automatische kwijtschelding krijgt.
Als u automatische kwijtschelding krijgt, dan staat dit op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen. Krijgt u geen automatische kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.