Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Kwijtschelding betaalde aanslagen

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor aanslagen die u al betaald heeft. Dat kan wel als u binnen drie maanden na betaling kwijtschelding aanvraagt en krijgt.