Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Moet ik BIZ -bijdrage betalen als ik tegen de BIZ heb gestemd?

Bij voldoende draagvlak onder de ondernemers betalen alle gebruikers en/of eigenaren van niet-woningen binnen de bedrijveninvesteringszone er aan mee.