Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Moet ik de aanslag betalen als ik bezwaar heb gemaakt?

Het indienen van een bezwaarschrift is ook een verzoek om uitstel van betaling. Een apart verzoek om uitstel is niet nodig. U krijgt uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt tot het moment van uitspraak.

Het bedrag waartegen u géén bezwaar maakt, moet u wèl voor de vervaldatum betalen.

Betaalt u via automatische incasso?
Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde van uw onroerende zaak, dan “loopt” de maandelijkse afschrijving van het verschuldigde bedrag van uw aanslag door. De reden is dat SVHW voor het einde van de incassoperiode uitspraak doet. Loopt de automatische incasso niet “door”, dan kan het zijn dat u na de uitspraak op uw bezwaarschrift hoge lasten heeft in de resterende incassotermijnen.

Bij overige bezwaren hoeft u het bedrag waartegen u bezwaar maakt nog niet te betalen. Wij schrijven dan alleen het resterende aanslagbedrag in delen af.