Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Moet ik forensenbelasting betalen als ik al onroerende-zaakbelasting en andere gemeentelijke belastingen betaal?

Forensenbelasting is een belasting die naast de andere belastingen kan worden geheven als u uw hoofdverblijf niet in de gemeente heeft, maar wel meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin ter beschikking heeft.

De gedachte achter de forensenbelasting is dat forensen profijt hebben van allerlei activiteiten en voorzieningen van een gemeente, zonder dat de gemeente hiervoor een tegemoetkoming uit het Gemeentefonds ontvangt. De hoogte van die uitkering uit het Gemeentefonds wordt mede bepaald door het aantal inwoners. Voor niet-inwoners krijgt de gemeente deze uitkering niet, terwijl er voor deze groep wel kosten worden gemaakt.