Ga direct naar content
Pas op voor valse e-mail berichten!
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Moet ik ook betalen als ik geen afval aanbied?

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een perceel van waaruit huishoudelijk afval kan ontstaan, ook als u geen afval aanbiedt. Omdat de gemeente inzamelplicht heeft voor huishoudelijk afval komt de inzameldienst langs alle percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan.