Ga direct naar content
Meebouwen aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Moet ik ook betalen als ik geen afval aanbied?

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een perceel van waaruit huishoudelijk afval kan ontstaan, ook als u geen afval aanbiedt. Omdat de gemeente inzamelplicht heeft voor huishoudelijk afval komt de inzameldienst langs alle percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan.