Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Voor welke belastingen maakt een verhuizing tijdens het jaar niet uit?

  • Onroerende-/roerende zaakbelasting
  • Rioolheffing Eigenaren
  • Watersysteemheffing ingezetenen
  • Wegenheffing ingezetenen
  • Watersysteemheffing gebouwd
  • Wegenheffing gebouwd
  • Watersysteemheffing ongebouwd
  • Wegenheffing ongebouwd
  • Watersysteemheffing natuurterreinen
  • Wegenheffing natuurterreinen