Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Voor welke belastingen is automatische incasso niet mogelijk?

Automatische incasso is niet mogelijk voor:

  • BIZ van de gemeenten Barendrecht, Goeree-Overflakkee en Nieuwkoop;
  • Een aantal BIZ van gemeente Hoeksche Waard;
  • Precariobelasting van gemeente Hellevoetsluis;
  • Toeristenbelasting van gemeente Goeree-Overflakkee;
  • Grafrechten van gemeente Westvoorne.