Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waar wordt de BIZ-bijdrage voor gebruikt?

De BIZ-bijdrage maakt het mogelijk om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Alle gebruikers en/of eigenaren van niet-woningen in de zone betalen er aan mee. De BIZ-bijdrage wordt ingezet voor extra voorzieningen in de openbare ruimte en op internet voor dat gebied. De voorzieningen dienen zowel het gezamenlijk belang van de ondernemers als het algemeen belang.