Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waarom betaal ik twee keer wegenheffing?

De kosten voor de uitoefening van de taken van het waterschap worden eerlijk over de vier groepen belastingplichtigen verdeeld: gebruikers (ingezetenen) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. Iedere groep heeft een bepaald belang bij de uitoefening van de taken van het waterschap.

Valt u in meerdere groepen omdat u bijvoorbeeld ook huiseigenaar bent, dan ontvangt u twee aanslagen wegenheffing:

  • wegenheffing gebruiker als ingezetene
  • wegenheffing gebouwd als eigenaar