Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waarom heb ik een voorlopige aanslag ontvangen?

Kleine bedrijven krijgen net als woningen een belastingaanslag op basis van 1 of 3 vervuilingseenheden (v.e.).

Voor grotere of specifieke bedrijven wordt de aanslag in eerste instantie geschat op basis van de aanslag van een voorgaand jaar. Ook als er nog geen waterverbruik bekend is voor een bepaald adres, dan kan SVHW het aantal v.e. schatten. Deze bedrijven ontvangen een voorlopige aanslag van 5 of meer v.e.. Na afloop van het jaar legt SVHW een definitieve aanslag op. Het aantal v.e. berekent SVHW met behulp van de tabel afvalwatercoëfficienten en de gegevens van het waterbedrijf.

SVHW gebruikt het watergebruik op de nota van het waterbedrijf om de hoogte van uw aanslag te berekenen. Deze nota wordt gebruikt voor het belastingjaar dat het grootste aandeel heeft op de nota. Is de periode op de nota meer of minder dan een jaar? Dan herleidt SVHW het watergebruik tot precies een jaar.

Grote bedrijven (voornamelijk meetbedrijven) ontvangen een aangifteformulier voor het bepalen van de vervuilingswaarde.