Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waarom krijg ik niet eerst een kosteloze betalingsherinnering?

SVHW stuurt geen kosteloze betalingsherinnering, omdat dit veel bedrijfskosten met zich meebrengt. Deze extra kosten moeten worden doorberekend aan de gemeente. De gemeente rekent dit weer door in de belastingen aan de inwoners en bedrijven.