Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waarom moet ik watersysteemheffing betalen?

U betaalt watersysteemheffing aan waterschap Hollandse Delta voor het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit en het onderhoud aan duinen, dijken en kades.