Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waarom moet ik wegenheffing betalen?

De Provincie heeft het wegbeheer aan waterschap Hollandse Delta opgedragen. Hiervoor kan het waterschap een wegenheffing instellen. U betaalt wegenheffing voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen).

Het waterschap strooit in de winter, maait de bermen, asfalteert wegen en fietspaden en legt drempels en rotondes aan. Ook als u geen vermogen. <a href="https://www.svhw.nl/begrippenlijst/auto/" target="_blank" class="externalLink"><span>Lees meer</span></a>">auto op de datum dat u kwijtschelding aanvraagt 2.269 euro of meer waard? Dan rekenen wij u auto tot vermogen. <a href="https://www.svhw.nl/begrippenlijst/auto/" target="_blank" class="externalLink"><span>Lees meer</span></a>">auto bezit, heeft u belang bij de uitoefening van deze taken.