Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waarvoor wordt grafonderhoudsrecht betaald?

Met het grafonderhoudsrecht worden de begraafplaatsen door de gemeente onderhouden. Het gedenkteken, de beplanting of andere grafbedekking op het graf van uw dierbare onderhoudt u zelf.