Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wanneer is een bezwaar ontvankelijk?

Een bezwaarschrift is ontvankelijk als SVHW deze binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet ontvangt. Vermeld in uw bezwaarschrift:

  • uw naam;
  • de adresgegevens;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • uw motivatie: geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag of waarom u vindt dat de kosten onjuist en/of onterecht in rekening zijn gebracht.

Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat u het aanslagbiljet of de aanmaning niet heeft ontvangen, tenzij u dit kunt aantonen.